Algemene Ledenvergadering

De NVOF houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV worden de belangrijkste beslissingen voor de vereniging en de orofaciaal fysiotherapeut genomen.

De leden stemmen over hun toekomst

De leden stemmen over de voorgestelde besluiten van het bestuur. In principe heeft de NVOF twee ALV's:

  1. Voorjaars ALV
    Tijdens deze ALV worden o.a. het Jaarverslag en de Jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
  2. Najaars ALV
    Op deze ALV worden de plannen en de begroting voor het aankomende jaar besproken met de leden en ter goedkeuring voorgelegd.

Mochten er zich bijzondere omstandigheden voordoen, dan kan er uiteraard daarnaast nog een ALV worden gehouden.

Najaars ALV 2018 op dinsdag 20 november 2018

Tijdens deze ALV zullen we de beleidsvoornemens voor 2019 en de bijbehorende begroting doornemen en de actualiteiten rondom ons prachtige vak.

Bovendien nemen we deze ALV afscheid van onze secretaris Esther Hassink. Voor het bestuur worden twee nieuwe bestuursleden voorgedragen. Marieke Bloo-van der Meer als secretaris. en Saskia Vrickx als algemeen bestuurslid.

Een belangrijk onderwerp ter bespreking betreft de herregistratie-eis 2025 voor ons deelregister. De huidige mastereis wordt door een deel van de leden ter discussie gesteld en het lijkt ons verstandig deze discussie in onze ALV gezamenlijk te voeren.  

Programma, locatie en aanmelden

Er wordt een bijzonder voorprogramma verzorgd door beleeftheater The Experience!! Een voorproefje!

Locatie:           Stadsring 159b, 3817 BA Amersfoort
Parkeren:          Parkeergarage onder KNGF-gebouw of parkeergarage De Beestenmarkt

Het programma ziet er als volgt uit:

18.45 uur         Inloop

19.00 uur         Voorprogramma Beleeftheater – “The Experience”

19.30 uur         Algemene Ledenvergadering

21.30 uur         Borrel

22.00 uur         Afsluiting

De stukken zijn  hieronder voor leden  te downloaden.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, verzoeken wij u zich aan te melden via nvof@kngf.nl onder vermelding van uw naam en relatienummer.

Wij hopen u te zien op dinsdag 20 november!

Met vriendelijke groet,
Jacco Schekkerman, voorzitter

 

Agenda ALV 20-11-2018 (PDF - 63kB)
Begroting NVOF 2019 (PDF - 122kB)
Machtigingsformulier (PDF - 71kB)