Algemene Ledenvergadering

De NVOF houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV worden de belangrijkste beslissingen voor de vereniging en de orofaciaal fysiotherapeut genomen.

De leden stemmen over hun toekomst

De leden stemmen over de voorgestelde besluiten van het bestuur. In principe heeft de NVOF twee ALV's:

  1. Voorjaars ALV
    Tijdens deze ALV worden o.a. het Jaarverslag en de Jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
  2. Najaars ALV
    Op deze ALV worden de plannen en de begroting voor het aankomende jaar besproken met de leden en ter goedkeuring voorgelegd.

Mochten er zich bijzondere omstandigheden voordoen, dan kan er uiteraard daarnaast nog een ALV worden gehouden.

ALV NVOF op 14 mei 2019

Tijdens deze ALV bespreken wij uiteraard het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018.

Daarnaast staat de herregistratie-eis voor 2025 ter besluitvorming op de agenda. Op deze ALV wordt derhalve bepaald door de leden of de Master eis gehandhaafd blijft voor het deelregister orofaciale fysiotherapie. Kortom een heel belangrijk onderwerp, dus kom naar de ALV.

Datum:                 
dinsdag 14 mei 2019

Tijd:                      
18.30-19.00u: ontvangst en inschrijven
19.00-21.00u.: ALV

Locatie:               
KNGF, Reijszaal, Stadsring 159b, 3817 BA  Amersfoort

Parkeren:            
Indien nog plek: in de parkeergarage onder het gebouw; neem daarvoor de 1e slagboom van de parallelweg en druk op de KNGF-bel. Anders kunt u parkeren in parkeergarage De Beestenmarkt.

De ALV is alleen toegankelijk voor NVOF-leden. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, verzoeken wij u zich vóór 13 mei aan te melden voor de ALV via de portal.

Laat uw stem niet verloren gaan als u niet aanwezig kunt zijn en machtig een ander lid.

Agenda ALV 14-05-2019 (PDF - 57kB)
Jaarverslag NVOF 2018 (PDF - 189kB)

Trefwoorden: