Algemene Ledenvergadering

De NVOF houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV worden de belangrijkste beslissingen voor de vereniging en de orofaciaal fysiotherapeut genomen.

De leden stemmen over hun toekomst

De leden stemmen over de voorgestelde besluiten van het bestuur. In principe heeft de NVOF twee ALV's:

  1. Voorjaars ALV
    Tijdens deze ALV worden o.a. het Jaarverslag en de Jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
  2. Najaars ALV
    Op deze ALV worden de plannen en de begroting voor het aankomende jaar besproken met de leden en ter goedkeuring voorgelegd.

Mochten er zich bijzondere omstandigheden voordoen, dan kan er uiteraard daarnaast nog een ALV worden gehouden.

NVOF ALV 12 mei vervalt, één ALV dit jaar op 10 november 2020

Op 12 mei stond onze algemene ledenvergadering (ALV) gepland. Zoals jullie zullen begrijpen, kan deze door de coronacrisis geen doorgang vinden (we kunnen de ALV ook niet digitaal laten plaatsvinden). In dit licht heeft het bestuur besloten om dit jaar slechts één ALV te houden. Deze is gepland op dinsdag 10 november om 19.30 uur. Op de ALV zullen we niet alleen de plannen presenteren voor 2021, maar ook het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 ter goedkeuring voorleggen.

Het was onze intentie om op 12 mei Renske van Hooijdonk voor te dragen als bestuurslid Kwaliteit & Wetenschap, als opvolger van Wendy de Haan. Dit kan echter pas op de ALV in november plaatsvinden. Renske zal desalniettemin tot deze ALV als vervanger van Wendy fungeren, ondanks dat Renske geen officieel bestuurslid is vanwege het ontbreken van een ALV besluit. 

Het zijn voor ons allen bizarre tijden. We hopen jullie als bestuur zoveel als mogelijk te kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode. Mochten jullie onze hulp wensen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We wensen jullie veel sterkte en gezondheid.

Het bestuur NVOF   

 

De stukken van de laatste ALV kunnen leden hieronder nog inzien.

Jaarverslag NVOF 2019 (PDF - 198kB)
Agenda ALV (PDF - 63kB)
Beleidsvoornemens 2020 (PDF - 172kB)
Begroting 2020 (PDF - 228kB)
Machtigingsformulier (DOCX - 74kB)

Trefwoorden: