Algemene Ledenvergadering

De NVOF houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV worden de belangrijkste beslissingen voor de vereniging en de orofaciaal fysiotherapeut genomen.

De leden stemmen over hun toekomst

De leden stemmen over de voorgestelde besluiten van het bestuur. In principe heeft de NVOF twee ALV's:

  1. Voorjaars ALV
    Tijdens deze ALV worden o.a. het Jaarverslag en de Jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd.
  2. Najaars ALV
    Op deze ALV worden de plannen en de begroting voor het aankomende jaar besproken met de leden en ter goedkeuring voorgelegd.

Mochten er zich bijzondere omstandigheden voordoen, dan kan er uiteraard daarnaast nog een ALV worden gehouden.

Zet alvast in uw agenda: ALV NVOF op 19 november 2019

Leden ontvangen nog een uitnodiging. De vergaderstukken staan vanaf 2 november op de website.

Datum:                 
dinsdag 19 november 2019

Tijd:                      
18.30-19.00u: ontvangst en inschrijven
19.00-21.00u.: ALV

Locatie:               
KNGF, Reijszaal, Stadsring 159b, 3817 BA  Amersfoort

Parkeren:            
Indien nog plek: in de parkeergarage onder het gebouw; neem daarvoor de 1e slagboom van de parallelweg en druk op de KNGF-bel. Anders kunt u parkeren in parkeergarage De Beestenmarkt.

 

Trefwoorden: