16 december 2021

SOMT start met opleiding orofaciale fysiotherapie

Afgelopen september is de nieuwe Master Orofaciale Fysiotherapie bij SOMT van start gegaan.

Deze Master leidt fysiotherapeuten op tot klinisch experts die duurzaam verantwoorde diagnostiek en therapie uitvoeren in de hoofd-hals regio. In het programma komt uitgebreide en specifieke kennis van (musculoskeletale) problematiek van de hoofd-hals regio aan bod, zoals temporomandibulaire disfunctie, hoofdpijn, duizeligheid, hoofd-halskanker, aangezichtsverlamming, traumatologie en chirurgie. Essentieel voor het handelen in de praktijk is de voorwaardelijke kennis van anatomie, biomechanica, pathologie en pathofysiologie. Ook de samenwerking met andere (medische) specialismen binnen en buiten de fysiotherapie is een belangrijk deel van de opleiding.

In de dagelijkse praktijk op zowel de eerste-, anderhalve, tweede- en derdelijns setting wordt het masterniveau gekenmerkt door het kunnen diagnosticeren en behandelen van patiënten met complexe gezondheidsproblemen in de hoofd-hals regio, waarbij niet kan worden teruggegrepen op bestaande kennis en ervaring. Om met deze complexiteit om te kunnen gaan, dienen onze afgestudeerde orofaciaal fysiotherapeuten te beschikken over een geavanceerd niveau van klinisch redeneren op basis van bestaande wetenschappelijke en praktische evidentie.

In het onderwijs is casuïstiek sturend. Dat wil zeggen dat opdrachten meestal beginnen met een herkenbare casus uit de dagelijkse praktijk. De leerstof wordt zo onmiddellijk gekoppeld aan de praktijk. Relevante casuïstiek kan door onze docenten worden ingebracht, maar vaak ook zal de cursist zelf een casus uit de eigen praktijk aandragen.

De kwaliteit van de docenten vinden we een bepalende factor voor het niveau van het onderwijs. De lessen en hoorcolleges worden gedoceerd door vooraanstaande experts binnen ons vakgebied en die hebben expertise op een specifiek thema. Het hoofd van de opleiding is Hedwig van der Meer. Samen met Caroline Speksnijder is zij de initiator van de opleiding bij SOMT. Van SOMT zijn verder Martijn Stenneberg (hoofd master manuele therapie), Ronald Kan (o.a. toetscommissie en lid van de examencommissie) en Annelies Pool (hoofd onderwijs en onderzoek) verantwoordelijk voor de organisatie en het niveau van het programma. Samen met de docenten en vele andere collega’s van ondersteunende afdelingen, hebben zij zich tot doel gesteld een hoogwaardige opleiding te verzorgen die goed studeerbaar is, met oog voor het individu en waarbij een plezierige collegiale sfeer heerst.

De Master Orofaciale Fysiotherapie is een driejarig deeltijdprogramma. De contactdagen zijn eens in de twee à drie weken. Daarnaast volgen de cursisten een aantal stagedagen en snijzaalonderwijs. De opleiding omvat in totaal 90 studiepunten (EC).
Fysiotherapeuten die een HBO-master in een fysiotherapie-specialisatie of een relevante WO-master hebben afgerond, krijgen vrijstelling voor het gehele eerste jaar, waarmee de opleiding in twee jaar kan worden afgerond. Niet-manueeltherapeuten dienen een module cervicale vaardigheden te volgen.
Naast de reguliere opleiding werken we ook aan bij- en nascholing voor afgestudeerde orofaciaal fysiotherapeuten in ons LifeLong Learning programma. Zo hopen we bij te dragen aan de verdere persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling van onze collega’s.