11 februari 2021

Onderzoek Bruxisme en Orofaciale pijn

Vier masterstudenten; verzoeken om medewerking aan minor onderzoek.

Oproep

Wij zijn een groep van vier studenten, Joël Vischer, Lisa Koudstaal, Sacha Palsgraaf en Stefan de Vos, van de opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds september volgen wij de minor “Cervicocephale- en Orofaciale (pijn)klachten” (COK). Voor deze minor doen wij onderzoek naar bruxisme en orofaciale pijnklachten en naar de relatie tussen deze twee onderwerpen.

Tijdens de literatuurstudie zijn wij erachter gekomen dat er geen causaal verband lijkt te zijn tussen bruxisme en orofaciale pijn, echter zijn er wel aanwijzingen naar een indirect verband. Toch zijn wij nog erg benieuwd naar uw ervaringen als zorgprofessional. Hierbij zijn wij benieuwd of u in de praktijk ook aanwijzingen van een relatie ziet tussen bruxisme en orofaciale pijn.

Normaliter zouden wij persoonlijk interviews afnemen maar door de huidige omstandigheden lijkt ons dit niet verantwoord. Hierdoor hebben wij in plaats van een persoonlijk interview een online vragenlijst opgesteld en de NVOF verzocht deze naar de leden te sturen.

Via deze link kunt u de enquête invullen; dit kost ongeveer tien minuten. Wij zouden het heel erg waarderen als u hier tijd voor vrij zou kunnen maken.