12 februari 2021

Openbare verdediging proefschrift, 19 februari 2021

door Jan-Willem Wetzels

Online promotie

Op vrijdag 19 februari 2021 om 14:30 uur verdedigt Jan-Willem Wetzels zijn academisch proefschrift: “Improving masticatory function in edentulous oral cancer patients”, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen, op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, volgens besluit van het College van Decanen.

Promotores: prof. dr. M.A.W. Merkx, prof. dr. R. Koole (UMCU), prof. dr. G.J. Meijer

Copromotor: dr. C.M. Speksnijder (UMCU)

Manuscriptcommissie: prof. dr. H. de Bruyn, prof. dr. R.P. Takes, prof. dr. A. Vissink (UMCG)

Locatie: Senaatszaal Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen

In verband met COVID-19 maatregelen is de promotie uitsluitend op uitnodiging fysiek bij te wonen.

Online promotie: www.ru.nl/aula/livestream/senaatszaal.

Samenvatting proefschrift “Improving masticatory function in edentulous oral cancer patients” (PDF - 97kB)