computer-.jpg
19 mei 2021

Algemene Ledenvergadering op 18 mei digitaal

We zijn gestart met een tweetal korte lezingen over Bruxisme als voorprogramma door jonge collega’s vanuit ons vakgebied.

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 18 mei jl. zijn het secretarieel en financieel jaarverslag en uiteraard de actualiteiten rondom ons vak aan bod gekomen. De ALV was vanwege de Coronamaatregelen deze keer nog een keer digitaal.

Lees hier  verder over alle besproken. 

Voor het bijwonen van de ALV kon je 1 accreditatiepunt krijgen.