11 oktober 2021

Gezocht voorzitter, bestuurslid en commissieleden!

Uit het bestuur

Voorzitter
Zoals bekend, eindigt de bestuurstermijn van Jacco als voorzitter in november.

PR & Communicatie
Bestuurslid Saskia moet helaas ook op die datum haar taken neerleggen. Haar NVOF-activiteiten zijn helaas niet meer te combineren met haar praktijk- en privé-situatie. Ook van Saskia nemen we afscheid als bestuurslid tijdens de komende ALV.

Commissie lid Invulling Fysiopraxis Specialistenkatern / PR taken
Marieke Bloo heeft de afgelopen jaren de invulling van het Specialistenkatern van de Fysiopraxis verzorgd voor de NVOF. De artikelen, die 2 tot 3x per jaar uitkwamen, vormden een serie met als titel “De orofaciaal fysiotherapeut werkt samen met …”.

Per 1-1-2022 stopt Marieke met deze activiteit en is er ruimte voor een collega NVOF-er om deze taak over te nemen. Ook om daarbij nieuwe accenten te gaan leggen, bijvoorbeeld met als thema Verdieping van de OFT of Domeinbepaling.

Voor deelname aan deze commissie is een vergoeding beschikbaar. Voor vragen of inlichtingen kun je terecht bij Marieke Bloo, Info@NVOF.nl

Waarom is het leuk en waardevol om bestuurs- of commissielid voor de NVOF te zijn?
Je hebt de kans om je voor de vereniging in te zetten met een zeer kundig, ervaren en enthousiast bestuur. Je kan je ontwikkelen in bestuurlijke functies, je netwerk enorm uitbreiden en er staat natuurlijk een vacatievergoeding tegenover.

Neem gerust contact op voor meer informatie. Info@NVOF.nl