14 januari 2022

Beroepsprofiel Orofaciale Fysiotherapie

WIJ ZOEKEN JOUW HULP

Momenteel loopt er een project rondom het updaten van de beroepsprofielen voor vrijwel alle beroepsinhoudelijke verenigingen. Hierin werkt de NVOF samen met het KNGF en de andere beroepsinhoudelijke verenigingen. Omdat ons beroepsprofiel vrij recent is geüpdatet verwachten wij geen grote veranderingen maar we willen het moment wel gebruiken om de breedte van onze orofaciale competenties/competentiegebieden nogmaals te toetsen en te beschrijven/herschrijven daar waar dat nodig is. Om zorg te dragen voor een goed passend beroepsprofiel willen we jou als orofaciaal fysiotherapeut vragen om hierbij te helpen. Jij weet immers als geen ander wat ons vak precies inhoudt!

We willen jou vragen om de werkzaamheden van jouw dagelijkse werk in te vullen in een taakanalyselijst. Door taken te inventariseren, te expliciteren en competenties hieraan te koppelen kan helder worden gemaakt waar de specialisatie orofaciale fysiotherapie zich in onderscheidt. Het geeft antwoord op de vraag welke competenties de orofaciaal fysiotherapeut moet bezitten om de geëxpliciteerde taken zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit maakt inzichtelijk waar de kracht en expertise van de orofaciaal fysiotherapeut ligt. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Een week lang houd je alle activiteiten bij die je als orofaciaal fysiotherapeut uitvoert, hoe vaak je ze uitvoert, hoe belangrijk ze zijn voor je specialisatie en hoe moeilijk het is om de activiteit goed en veilig onder de knie te krijgen. Je doet dit voor alle patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden activiteiten zoals screening, anamnese, lichamelijk onderzoek, counseling, (auto)massage, oefeningen, specifieke interventies, MDO, intercollegiaal overleg, enz.

Voor het noteren van de activiteiten gebruik je het bijgeleverde invulformulier (taakanalyselijst) en je scoort ze door middel van deze 5-puntschaal:  

  • Beoordeel de frequentie op een 5-puntsschaal: (1) zeer zelden, (2) af en toe, (3) vaak, (4) dagelijks, (5) meerdere keren per dag
  • Beoordeel belangrijkheid op een 5-puntsschaal: (1) niet, (2) een beetje, (3) matig, (4) belangrijk, (5) heel belangrijk
  • Beoordeel de moeilijkheidsgraad van de taak op een 5-puntsschaal: (1) gemakkelijk, (2) enigszins, (3) matig, (4) moeilijk, (5) zeer moeilijk.

Noteer de taak/activiteit zo specifiek mogelijk, zoals de patiëntengroep, leeftijd, aandoening, pathologie, comorbiditeit, enz. Op die manier worden de taken en activiteiten specifieker. Bijvoorbeeld de anamnese van een complexe pijnpatiënt met klachten in een breed orofaciaal gebied zal anders zijn dan die van een tiener met alleen een kaakknap. De taken die je als algemeen fysiotherapeut uitvoert die volledig buiten het gebied van je specialisatie liggen, zoals tapen van een enkel, hoeven niet gerapporteerd te worden. 

Verstuur jouw ingevulde lijsten uiterlijk op 31 januari 2022 naar [email protected].

Taakanalyselijst (Word)
Taakanalyselijst (Excel)

Alle input uit de taakanalyselijsten wordt verzameld en indien nodig verwerkt in het beroepsprofiel. Tijdens het project zullen er twee momenten plaatsvinden waarop een focusgroep meeleest met het beroepsprofiel. Vind jij het leuk om zitting te nemen in deze focusgroep? Laat het ons dan weten via [email protected].

Jouw medewerking wordt enorm gewaardeerd, dank alvast!