31 oktober 2022

Bijeenkomst NVGPT met Prof. dr. Antoon De Laat

Op 10 november a.s. vindt er in Utrecht weer een bijeenkomst plaats van de sectie tandarts-gnathologen (NVGPT). Voor het middagprogramma zijn ook orofaciaal fysiotherapeuten welkom.

Em. prof. dr. Antoon De Laat zal deze middag zijn kennis en ervaring met ons delen.

Tijdens de voormiddagsessie zal de evolutie besproken worden die in de loop van de laatste decennia heeft plaatsgevonden aangaande de interesse en het werkgebied van de tandarts-gnatholoog. Zowel het “eigen pad” van de spreker als de wetenschappelijke inzichten en aanpak op bredere schaal zullen besproken worden.  

Tijdens de namiddagsessie wordt de stand van zaken besproken aangaande de etiologische factoren, pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van de musculoskeletale pijnen, de tandgebonden neuropathieën en het burning mouth syndrome. Er zal bovendien uitgebreid tijd worden voorzien voor discussie en interactie.   

 

Professor De Laat is wereldwijd bekend om de wijze waarop hij onze gecompliceerde materie op begrijpelijke manier weet weer te geven. Zoals iedereen weet die hem gezien heeft ga je, na hem gehoord te hebben, geïnspireerd en met nieuwe ideeën naar huis en pas je die maandag in de praktijk toe.

 

Er wordt geen accreditatie geregeld voor het orofaciaal register.  

 

Locatie:  

Auditorium St Antonius ziekenhuis, locatie Utrecht 

Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht

    

Inschrijving kan via de website van de NVGPT:

NVGPT - Bijeenkomst sectie tandarts-gnatholoog op 10 november