presentatie-kees-hein-woldendorp.jpg
13 december 2022

ALV met Anton de Wijer lezing door dr. Kees Hein Woldendorp – Revalidatie arts

Op 8 november jl. vond de Anton de Wijer lezing plaats, met daarop volgend de ALV. Tijdens de Anton de Wijer lezing nam dr. Kees-Hein Woldendorp – revalidatie arts bij Revalidatie Friesland – ons mee in orofaciale klachten bij musici. De presentatie treft u aan de rechterzijde als download.

Hier op volgend vond de ALV plaats. In de vergadering zijn verschillende dingen besproken. 
Belangrijk punt was de wijziging in het huisreglement NVOF. Deze is goedgekeurd, waardoor het vanaf nu mogelijk is om digitaal middels stemmen tot besluitvorming te komen.  
Het jaarplan 2023 werd besproken. In dit jaarplan wil de NVOF zich met name inzetten voor verdere profilering en positionering van ons vak. Na verschillende bijeenkomsten met de denktankcommissie in 2022 is besloten om elk jaar één speerpunt te nemen waar wij ons als BI op zullen richten. Voor komend jaar zal het speerpunt tinnitus worden. Er kwamen goede aanvullingen vanuit de aanwezige leden. De begroting voor 2023 werd tevens goedgekeurd.

Een ander belangrijk moment in de vergadering was de herbenoeming secretaris van Marieke Bloo-van der Meer. Haar eerste termijn is verlopen en werd benoemd voor haar tweede en laatste termijn. Van harte gefeliciteerd! We zijn erg blij dat jij je nog vier jaar wilt inzetten voor de belangen van de NVOF en haar leden!

Het concept-verslag van de vergadering kun je binnenkort terugvinden op het besloten gedeelte (rechterzijde) van de website.