beroepsprofiel.jpg
07 juni 2023

Beroepsprofiel orofaciale fysiotherapie

In 2021 is het beroepsprofiel van De Fysiotherapeut goedgekeurd in de ALV van het KNGF.

In navolging hierop is er besloten om de herziening van de beroepsprofielen van de BI’s gezamenlijk vorm te gaan geven om meer eenheid in de beroepsgroep te creëren. Dit heeft ertoe geleidt dat er in september 2021 door het KNGF en de BI’s gezamenlijk, een project gestart is om dit te realiseren. 

Het beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut volgt de opbouw van het Beroepsprofiel van De Fysiotherapeut. De context, het vakgebied, de rollen en de competenties van de orofaciaal fysiotherapeut hierin geïntegreerd beschreven. Het schrijven heeft plaatsgevonden in de periode van januari 2022 tot mei 2023 waarbij ook leden, stakeholders uit de fysiotherapie en externe stakeholders zijn betrokken. 

We zijn trots om het nieuwe Beroepsprofiel (BP) van de orofaciaal fysiotherapeut te mogen presenteren. De schrijfcommissie inclusief vele anderen hebben er hard aan gewerkt. Het document is terug te vinden op onze website bij de ALV pagina

Tijdens de aankomende ALV van de NVOF wordt het document, namens de schrijfgroep, toegelicht door Monique Bot en is er gelegenheid om vragen te stellen. Vervolgens zal het nieuwe beroepsprofiel in stemming worden gebracht. Het bestuur stelt voor om dit BP vast te stellen!

Allereerst ligt dit document nu voor aan de ALV van de NVOF om later dit jaar vastgesteld te worden in de ALV van het KNGF.