Cursus Mimetherapie

Datum:21 januari 2019 - 19 februari 2019
Organisator: Radboudumc
Type: Scholing
Accreditatie: 28 punten geaccrediteerd voor het register Orofaciale Fysiotherapie.
Locatie:
Radboudumc, Nijmegen
Scholing voor fysiotherapeuten en logopedisten. De vierdaagse cursus zal gegeven worden op 21 en 22 januari & 18 en 19 februari 2019.

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is dat de deelnemers, na het volgen van de cursus, in staat zijn om patiënten met een perifere aangezichtsverlamming te onderzoeken, een behandelplan op te stellen en een behandeling te geven, gestoeld op de best “evidence based practise”. Meer specifiek:
• het ontwikkelen van het vermogen om “normale” mimische bewegingen te onderscheiden van afwijkende bewegingen;
• het analyseren en interpreteren van afwijkende mimische bewegingen bij patiënten (videobeelden en praktijk met patiënten) en het gebruik van valide en betrouwbare meetinstrumenten;
• het opdoen van ideeën en inzichten met betrekking tot de opbouw van een functioneel oefenprogramma aan de hand van casuïstiek (video en patiënten);
• het aanleren van vaardigheden t.b.v. essentiële functies als communiceren (praten, emotionele expressie), eten en drinken op het gebied van het sensomotorisch leerproces;
• het ontwikkelen van vaardigheden om de mimiek te beïnvloeden, dit kan zowel faciliteren als inhiberen inhouden;
• naast het leren opheffen of reduceren van stoornissen en beperkingen wordt aandacht besteed aan het geven van een acceptabele plaats van de aangezichtsverlamming in het leven van de patiënt.

Specifiek voor de behandeling mimetherapie is dat deze zich richt op:
• de “functionaliteit en kwaliteit van een beweging” zoals deze nodig is en uitgevoerd wordt tijdens A.D.L. activiteiten;
• de relatie tussen het herstel van functionaliteit en emotionele expressies;
• het bewust in gang zetten van een motorisch leerproces door gebruik te maken van specifieke methodieken;
• het ontwikkelen en stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de patiënt.

 

Inschrijving

• U kunt het inschrijfformulier opvragen bij het secretariaat van de afdeling Fysiotherapie Centraal (Annemarie.Peters@radboudumc.nl).
• Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst van inschrijfformulieren. Aanmeldingen boven het gestelde maximum komen in aanmerking voor de volgende cursus.
• Maximum aantal deelnemers: 16.
• De kosten voor deelname bedragen € 845,- (inclusief syllabus en lunch).
• U ontvangt drie maanden voor aanvang van de cursus een nota.
• Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het cursusgeld en vervolgens wordt het programma en routebeschrijving toegezonden.
• Bij annulering wordt altijd € 45,- administratiekosten ingehouden. Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van de cursus wordt het gehele cursusbedrag in rekening gebracht.
• Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

 

Informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Fysiotherapie Centraal. Email: Annemarie.Peters@radboudumc.nl, telefoon 024-3613812