msg-logo-vierkant-2.jpg
23 juni 2022

MSG - Scholing regelgeving en rekrutering in wetenschappelijk onderzoek

23 juni 2022 - Bij elk onderzoek blijkt de werving van voldoende patiënten van cruciaal belang te zijn.

Op deze scholingsdag op 23 juni a.s. zal aandacht worden besteed aan de verschillende strategieën die kunnen worden gehanteerd om patienten voor onderzoek te rekruteren en welke procedures vereist zijn om patiënten volledig te informeren over het onderzoek volgens de Nederlandse wet- en regelgeving over medisch wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers zullen voorbeelden presenteren van de faal- en succesfactoren bij de rekrutering van patienten voor (fysiotherapeutisch) onderzoek. 

Informatie en aanmelding

Accreditatie: 6 punten voor de registers NVMT, NVFS, NFP, NVOF en algemeen fysiotherapie.