hoofd-hals.jpg
28 juni 2024

Symposium ‘Best Better supportive care’

Op vrijdag 28 juni 2024 organiseert de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren in het Van der Valk hotel in Nijmegen, een volgende editie van onze kwaliteit van zorg symposia.

Dit keer met het thema “Best Better supportive care”, toegespitst op de palliatieve zorg voor patiënten met hoofd-halskanker.

Thema’s zijn onder meer de mogelijkheden van systeemtherapie, ethische en maatschappelijke overwegingen bij de keuze wel of niet te behandelen en zorg in de laatste levensfase. Dit symposium is zo veel mogelijk interactief en multidisciplinair en wordt georganiseerd voor alle medici en paramedici die betrokken zijn in de zorg voor patiënten met hoofd-halskanker. Accreditatie is aangevraagd.

Klik hier meer informatie en hier voor inschrijving.