16 juni 2021

Kwaliteitsregister

In het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (v/h Centraal Kwaliteitsregister (CKR)) staan de orofaciaal fysiotherapeuten geregistreerd.

Registratie-eisen orofaciale fysiotherapie - algemeen

Voor de meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie kun je op de website van KRF NL in het beleidsdocument kijken.

Eerste registratie

Vanaf 1 januari 2015 worden fysiotherapeuten alleen geregistreerd in het deelregister Orofaciaal fysiotherapeut als zij aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. een door de NVOF en het KNGF erkend diploma Master orofaciale fysiotherapie hebben;
  2. een diploma van een door de NVOF en het KNGF erkende initiële opleiding orofaciale fysiotherapie én een door de NVOF en het KNGF erkend diploma master in het musculoskeletale domein hebben;
  3. een diploma van een door de NVOF en het KNGF erkende initiële opleiding orofaciale fysiotherapie én een diploma Master of Science hebben behaald of de graad van doctor in de wetenschap hebben bereikt.

Herregistratie

Voorwaarden voor herregistratie:

Voor orofaciaal fysiotherapeuten die op 1 januari 2015 al in het deelregister Orofaciaal fysiotherapeut zijn opgenomen, wordt voor herregistratie geen diploma Master Orofaciale Fysiotherapie geëist.