Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde compententies en vaardigheden van een orofaciaal fysiotherapeut. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

Nieuwe versie

De ALV heeft op 22 maart 2017 het nieuwe beroepsprofiel van de orofaciaal fysiotherapeut goedgekeurd. Dit beroepsprofiel wordt nu voorgelegd aan het KNGF ter verdere confirmatie. 

U vindt nu nog het beroepsprofiel 2008 in de downloads.

 

Trefwoorden: