Kwaliteitsregister

In het deelregister van het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) staan de orofaciaal fysiotherapeuten geregistreerd.

Registratie-eisen orofaciale fysiotherapie - algemeen

Voor de meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie kun je op KNGF.nl bij het BOCK Beleidsdocument kijken.

Eerste registratie

Vanaf 1 januari 2015 worden fysiotherapeuten alleen geregistreerd in het deelregister Orofaciaal fysiotherapeut als zij aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. een door de NVOF en het KNGF erkend diploma Master orofaciale fysiotherapie hebben behaald;
  2. een diploma van een door de NVOF en het KNGF erkende initiële opleiding orofaciale fysiotherapie én een door de NVOF en het KNGF erkend diploma master in het musculoskeletale domein hebben behaald;
  3. een diploma van een door de NVOF en het KNGF erkende initiële opleiding orofaciale fysiotherapie én een diploma Master of Science hebben behaald dan wel de graad van doctor in de wetenschap hebben bereikt.

Herregistratie

Voorwaarden voor herregistratie in het deelregister Orofaciaal fysiotherapeut op 1 januari 2025. Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de geregistreerd orofaciaal fysiotherapeut voor 1 januari 2025 aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen.

  1. het diploma van een door de NVOF en KNGF erkende masteropleiding relevant voor het musculoskeletale domein behaald hebben;
  2. een diploma Master of Science behaald hebben;
  3. een graad van doctor in de wetenschap bereikt hebben.

Trefwoorden: