NVOF-advies coronavirus

Onderzoek en behandeling

20-03-2020: Aanscherpen van het corona-advies voor de orofaciale fysiotherapeut

Gezien de ontwikkelingen en het advies van het RIVM adviseren wij de orofaciaal fysiotherapeuten alleen noodzakelijke zorg nog in de praktijk te leveren. Noodzakelijke zorg is de acute zorg die niet langer dan twee weken kan wachten. 

Niet-noodzakelijke zorg kan geleverd worden met behulp van andere mogelijkheden om je onderzoek/ therapie te kunnen voortzetten zoals met gebruikmaking van videocall / beeldbellen / telefonie.

Voor de noodzakelijke zorg moeten strikte hygiëne-maatregelen genomen worden waarbij het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmaatregelen (PBM) onderdeel van is. Dit bestaat uit een chirurgisch mondneusmasker, wegwerphandschoenen en idealiter beschermende kleding.

Daarnaast blijft het advies om niet intra-oraal te onderzoeken en te behandelen bij de noodzakelijke zorg. 

Het coronavirus treft ons allemaal en dit is het moment om onze praktijkvoering aan te passen en nieuwe mogelijkheden van fysiotherapeutische zorg in te zetten.

Het KNGF zal samen met de beroepsinhoudelijke verenigingen binnenkort een duidelijk en gezamenlijk statement uit laten gaan om enkele zaken nader toe te lichten.

Werk verstandig, sterkte en gezondheid.

Het bestuur NVOF  

17-03-2020: NVOF advies: geen intra-oraal onderzoek en behandeling

Orofaciale fysiotherapie heeft een bijzondere positie binnen de fysiotherapie vanwege het intra-orale onderzoek en behandeling. Daarom kijken wij ook nadrukkelijk naar het advies van het KNGF en van de aanverwante beroepsgroepen zoals die van de mondhygiënisten en de tandartsen.

De NVOF adviseert om tot nader order géén intra-oraal onderzoek en behandeling te doen bij de patiënten. Daarnaast wordt geadviseerd om beschermende handschoenen te dragen bij het extra orale onderzoek en behandeling.  

Voor de overige adviezen inzake het coronavirus verwijzen we naar de algemene informatie voor alle fysiotherapeuten

Trefwoorden: