promotie-florine-website.jpg
26 september 2023

Proefschrift Florine Weinberg

Op 15 juni jl. is Florine Monique Weinberg gepromoveerd. Dit proefschrift behandelt collumfracturen van de onderkaak en presenteert de functionele en anatomische uitkomsten van operatieve en conservatieve behandeling.

Collumfracturen van de onderkaak hebben een grote invloed op de kauwfunctie door verstoring van de anatomie van het bot zelf en de omliggende weefsels. Het herstel kan worden gezien vanuit een objectief oogpunt, waarbij de kauwprestaties worden gemeten met objectieve testen, en vanuit het oogpunt van een patiënt, waarbij het kauwvermogen wordt gemeten door middel van vragenlijsten en door de patiënt gerapporteerde resultaten (PROM's). Op basis van dit proefschrift kan worden aanbevolen dat, om de beste kauwfunctie te bereiken na collumfracturen, de mond- kaak en aangezichtschirurg het type behandeling toepast waarmee hij of zij de meeste ervaring heeft, aangezien beide dezelfde uitkomsten hebben in objectieve functionele uitkomstmaten en in door de patiënt gerapporteerde uitkomsten na 6 weken en 6 maanden follow-up. Risico op complicaties, comorbiditeit, patiëntbetrokkenheid en zorgkosten moeten daarbij mee in overweging worden genomen. Bron: Promotie: Condylar fractures of the mandible treatment, function and anatomy - Actueel - Universiteit Utrecht (uu.nl)

 

Haar volledige proefschrift is hier te vinden.