Themajaar 2024 Hoofd- Hals oncologie

Ieder jaar heeft de NVOF een themajaar, voor 2024 is dit het thema hoofd-hals oncologie. Het doel van het themajaar is om een onderwerp meer op de kaart te zetten onder verwijzers, fysiotherapeuten en patiënten. Daarnaast willen we onze leden meer scholing aanbieden op dit gebied. Er staan verschillende dingen op de planning.

test

Artikel FysioPraxis: physical health in patients with head and neck cancer.

In het februari nummer van de FysioPraxis is een interview te vinden met Gerben van Hinte over zijn proefschrift naar 'physical health in patients with head and neck cancer'.

test

Factsheets

Dit jaar zal er een factsheet hoofd-hals oncologie ontwikkeld worden.

De factsheets van eerdere jaren vind je hier op deze pagina.

Make Sense Campagne

Dit jaar zullen we deelnemen aan de 'Make Sense Campaign'.

In samenwerking met het UMC Utrecht, Patiëntenvereniging HOOFD-HALS (PVHH) en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Lymfologie en Oncologie (NVFL), wordt op woensdag 18 september 2024 de themabijeenkomst 'fysiotherapie bij hoofd-hals kanker georganiseerd. Dit in het kader van de Europese make sense campagne. 

Deze themabijeenkomst is bedoeld voor zorgverleners, patiënten, hun naasten en andere belangstellenden waarbij ingegaan wordt op de verschillende fysiotherapeutische mogelijkheden voor functionele problemen tijdens of na de behandeling van hoofd-halskanker.

Het is een gratis bijeenkomst die zowel fysiek als online te volgen is. Er is accreditatie aangevraagd voor het orofaciale register.

Klik hier voor meer informatie, het programma, de sprekers en wijze van aanmelden voor deze interessante middag.
Aanmelden kan tot 4 september 2024.

Scholingen met thema hoofd-hals oncologie bijdrage van de NVOF:

Onderstaande scholing worden mede georganiseerd met inbreng vanuit de NVOF. We maken hier een splitsing tussen geaccrediteerde scholingen/bijeenkomsten en overige interessante scholingen/bijeenkomsten:

Geaccrediteerde scholingen/bijeenkomsten

 

Overige interessante scholingen/bijeenkomsten:

 • DASCC Symposium ‘Mucositis’
  Datum: 24 juni 2024
  Website: volgt via LinkedIn
  Locatie: Maxima KinderOncologie Centrum
  Hiervoor wordt accreditatie voor de OFT aangevraagd
   

 • Symposium ‘Best Better supportive care’
  Datum: 28 juni 2024
  Website: Symposium Better supportive care – NWHHT
  Locatie: Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent

Onze samenwerkingspartners:

Onze sponsoren: