Beroepsprofiel

Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde competenties en vaardigheden van een moderne orofaciaal fysiotherapeut. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

Kwaliteitsregister

In het deelregister van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (v/h Centraal Kwaliteitsregister (CKR)) staan orofaciaal fysiotherapeuten geregistreerd. De meest actuele informatie over de voorwaarden voor registratie en herregistratie vind je in het beleidsdocument op de website van KRF NL.

Vraag: Ik heb een door de NMT geaccrediteerde scholing gevolgd, kan ik hiervoor punten ontvangen voor het KRF register orofaciaal fysiotherapeut?

Antwoord:

Studiedagen, symposia en congressen, die geaccrediteerd zijn voor één van de medisch specialistische BIG-registers, worden door het College KRF NL erkend. Je moet hiervoor het aanvraagformulier individuele deskundigheidsbevordering en bijzondere activiteiten overleggen. Je moet hierbij ook bewijsmateriaal zoals bijvoorbeeld een kopie van een certificaat meesturen. Het College KRF NL beoordeelt de aanvraag.

Vraag: Ik heb een cursus buiten Nederland gevolgd, kan ik hiervoor punten ontvangen voor het KRF register orofaciaal fysiotherapeut?

Antwoord:

Als deze scholingsactiviteit is georganiseerd door een zusterorganisatie (lid van de WCPT/IPPA), wordt deze erkend. Je moet dit zelf aanvragen. Je kunt hiervoor het aanvraagformulier individuele deskundigheidsbevordering en bijzondere activiteiten gebruiken. Op dit formulier geef je aan dat je voor deze scholingsactiviteit punten wilt ontvangen voor het KRF deelregister orofaciaal fysiotherapeut. Stuur hierbij ook bewijsmateriaal zoals bijv. een kopie van een certificaat mee. Het College KRF NL beoordeelt de aanvraag. Voor scholingsactiviteiten die in het buitenland zijn geaccrediteerd, geldt dat deze accreditatie wordt overgenomen.

Vraag: Er wordt een vakinhoudelijke cursus/lezing georganiseerd die niet geaccrediteerd is voor het KRF register orofaciaal fysiotherapeut. Kan de NVOF hiervoor accreditatie aanvragen?

Antwoord:

Nee, dit kan helaas niet. Alleen de scholingsaanbieder kan punten aanvragen voor de KRF register(s).

Vraag: Ik heb een vakinhoudelijke cursus/lezing bijgewoond die niet geaccrediteerd is voor het KRF register orofaciaal fysiotherapeut. Kan ik als individu nog punten voor deze cursus/lezing ontvangen voor het KRF register orofaciaal fysiotherapeut?

Antwoord:

Nee helaas, dit is niet mogelijk. De scholingsaanbieder had dan accreditatie voor het KRF register orofaciaal fysiotherapeut moeten aanvragen. Je kunt de scholingsaanbieder wel vragen om een volgende keer wel accreditatie aan te vragen voor het KRF deelregister orofaciaal fysiotherapeut.