15 juni 2021

MSG Science Netwerk

De verenigingen in de MSG-groep, de NFP, NVFS, NVOF en de NVMT, hebben in samenwerking met de Vrije Universiteit (opleiding Master Musculoskeletaal Fysiotherapie Researcher) een Science Netwerk opgericht. Ter bevordering van de wetenschappelijk ontwikkeling van ons vak en de aansluiting ervan in onze dagelijkse praktijk.

Science Netwerk in de praktijk

Het netwerk wordt ingezet om de wetenschappelijk onderzoeker in opleiding kennis te laten maken met fysiotherapie in eerste, tweede, derde lijn, en binnen de bedrijvensector. Daarnaast wordt deze directe link tussen VU en het aangesloten science netwerkpraktijken gebruikt om:

a) onderzoeksvragen te verzamelen in alle geledingen binnen de MSG en

b) direct fysiek onderzoek en metingen te doen bij diverse patiëntenpopulaties voor wetenschappelijk onderzoek.

Het science-netwerk wil ook een direct podium zijn voor intercollegiaal contact, het initiëren van discussies en kennisdeling.

Voor wie?

Het Science Netwerk is voor alle leden van deze verenigingen die liefde hebben voor het vak fysiotherapie en die een boost wil geven door te participeren in:

a) het opleiden van onderzoekers in de fysiotherapie en

b) de praktijk wil openstellen voor het participeren in wetenschappelijk onderzoek en

c) dataverzameling.

Om wetenschappelijk onderzoek beter aan te laten sluiten bij de praktijk, is het belangrijk dat onderzoekers kennis hebben van de fysiotherapie en hier affiniteit mee krijgen/hebben. Hiervoor moeten onderzoekers in aanraking komen met usual care fysiotherapie. We hanteren daarom geen intrede-eis tot deelname in het Science Netwerk. Wel kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan ervaring, locatie en kennis voor het kunnen participeren in onderzoek op locatie.

What's in it for me?

Als je participeert in het Science netwerk ontvang je een logoschild , zodat het voor patienten en stakeholders duidelijk is dat jij participeert in het Science Netwerk. Ten tweede kunt je deelnemen aan de 10-maandelijkse capita celecta die door de VU worden georganiseerd (accreditatie 2 punten). Voor deze capita selecta worden bekende (inter)nationale sprekers uitgenodigd een lezing te houden, gevolgd door een discussie over de betekenis van de voorgedragen materie voor de fysiotherapeut, jouw handelen in de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek.

Hierdoor ontstaat een directe link tussen de onderzoekers (in opleiding) en de fysiotherapeut in de praktijk en je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen op je vakgebied. Aan deze capita selecta zijn geen kosten verbonden als je actief deelneemt aan het wetenschappelijk onderzoek. En als je niet actief deelneemt, maar toch lid bent van het Science netwerk ontvangt je hiervoor een forse korting.

Capita Selecta lezingen MSG Science Netwerk

Als onderdeel van het MSG science netwerk worden er jaarlijks een aantal gratis lezingen georganiseerd voor de NVOF leden. Je vindt ze in de agenda.

Meer weten?

Aanmelden is alleen mogelijk als je lid bent van de NVMT, NVFS, NFP en/of NVOF. Wil je meer informatie ? Kijk dan op de website van het MSG Science Netwerk.