18 januari 2022

Ereleden

Door een bijzondere verdienste voor de NVOF kunnen personen worden benoemd tot erelid van de vereniging. Er zijn drie mensen benoemd tot erelid.

Marianne Gerrits

 Marianne Gerrits is momenteel werkzaam als   orofaciaal fysiotherapeut in het St. Antonius   ziekenhuis te Nieuwegein. Nevenfuncties:   beleidsmedewerker kwaliteit en veiligheid bij de   Rijnhoven, woon- en zorgcentra in Harmelen, materiedeskundige bij externe audits van eerstelijns fysiotherapiepraktijken en gastdocent bij de opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Marianne Gerrits was tevens voorzitter van de NVOF.

Michel Steenks

M.H. Steenks studeerde tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na het behalen van het tandartsdiploma in 1971 was hij werkzaam bij de vakgroep Gnathologie, subfaculteit Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1983 promoveerde hij op een proefschrift over referentieposities van de onderkaak. Sinds 1987 is hij werkzaam bij de vakgroep Mondziekten/Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Naast (de coördinatie van de) patiëntenzorg en het verzorgen van onderwijs participeert hij in de  onderzoeksprojecten van de vakgroep, met de nadruk op diagnostiek en therapie van temporomandibulaire dysfuncties. Het betreft o.a. onderzoek naar het effect van fysiotherapie en counseling in vergelijking met klassieke therapie trajecten. Tevens werd onderzoek verricht naar beeldvormende technieken (MRI en CT). Hij begeleidde onderzoek op het terrein van psychosociale factoren, diagnostische profielen en nekklachten bij TMD patiënten. Sinds 1993 is hij tevens als opleider werkzaam bij de vakgroep Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie te Utrecht (opleiding tandarts-gnatholoog NVGPT). Deze opleiding is sinds 2008 gepositioneerd bij het UMC St Radboud te Nijmegen. In deze setting is hij betrokken bij het onderwijs in de Gnathologie van de afdeling Tandheelkunde en de post initiële opleiding Gnathologie. Tevens wordt onderzoek verricht bij kinderen met neuromusculaire en systemische aandoeningen, die de functie, groei en ontwikkeling van het kauwstelsel beïnvloeden.

Anton de Wijer

Anton is partime werkzaam als directeur van de St Academie Instituut Faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Utrecht en daarbij adviseur van het Instituut voor Bewegingsstudies HU. Sinds 1989 werkzaam voor de vakgroep Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde allereerst te Utrecht (UMCU) en nu te Nijmegen (St Radboud). De werkzaamheden betreffen het coördineren en verzorgen van de opleiding tot Tandarts-Gnatholoog en het verzorgen van onderwijs betreffende de orale functieleer met name betreffende pijn en dysfunctie van het kauwstelsel. Hij is medeoprichter en erelid van de NVOF en lid van verdienste van de NVMT en het KNGF.