tinnitus-banner-klein-congres-2023.jpg
18 oktober 2023

NVOF Tinnitus Congres i.s.m. Adelante Zorggroep: Een geslaagde dag!

Op vrijdag 6 oktober jl. organiseerde de NVOF in samenwerking met Adelante Zorggroep een informatief, praktisch en boeiend congres over tinnitus.

Het congres vond plaats in het Limburgse Hoensbroek, waar we door in het revalidatiecentrum van Adelante Zorggroep hartelijk ontvangen werden met koffie en Limburgse vlaai.

De tinnitusbehandeling die Adelante Zorggroep geeft, is gericht op het ‘hertrainen’ van het brein in het waarnemen van het tinnitussignaal. Deze benadering doen ze stapsgewijs waarbij iedere patiënt wordt ingedeeld in een voor hem/haar geschikte groep, passend bij de hulpvraag van de patiënt en de ernst van de klachten. Het is een bewezen effectieve methode om tinnitusklachten te verminderen en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. De presentaties lieten zien dat patiënten na het volgen van deze behandeling beter scoorden op kwaliteit van leven, ernst van de tinnitus en de omgang met de tinnitus.

Het congres richtte zicht specifiek op (orofaciaal) fysiotherapeuten, die een verdergaand inzicht wilden verwerven in de nieuwste behandelingen en revalidatietechnieken voor patiënten met tinnitusklachten. Maar ook andere disciplines, zoals audiologen en psychologen waren aanwezig op het congres.

De dag bood waardevolle inzichten in de factoren die tinnitus beïnvloeden en wanneer het noodzakelijk is om patiënten door te verwijzen naar een audiologisch centrum of om samen te werken met andere disciplines.

Er was een breed scala aan sprekers op het gebied van tinnitus, dr. Annemarie van der Wal trad op als dagvoorzitter en deed samen met dr. Sarah Michiels casuïstiek besprekingen. Hierin kwam heel duidelijk het belang om alle facetten rond de klachten van de tinnituspatiënt goed in beeld te brengen naar voren.

Dit sloot dan ook goed aan op spreker dr. Dyon Scheijen, audioloog binnen het tinnitusteam van Adelante Zorggroep, hij wees op het belang van een gedegen (audiologisch) onderzoek rond tinnitusproblemen en wijst ons op afkappunten om toch door te verwijzen naar een audiologisch centrum.

Ook dr. Rilana Cima en dr. Saskia Randon, beiden psycholoog, en net als dr. Dyon Scheijen werkzaam binnen het tinnitusteam van Adelante Zorggroep, hebben heldere handvatten gegeven om psychologische hulp te betrekken bij de behandeling van de tinnituspatiënt gegeven. Ook gaven alle sprekers een goed beeld hoe zij de problematiek binnen hun tinnitusteam benaderen.

De workshops, sloten hier perfect op aan en gaven een breder beeld van welke technieken in te zetten zijn bij deze groep. Denk hierbij aan blootstelling aan geluiden, focus processen in het lichaam, maar ook door focus op de tinnitus te brengen en er weer van af te bewegen. Dit met o.a. als doel angst voor tinnitus te verminderen en de coping te veranderen

De take-home message van het tinnitusteam van Adelante Zorggroep luidde vooral:
Vraag je altijd af óf er eerst verder onderzoek gedaan moet worden, óf jij de meest geschikte behandelaar bent en óf jij op dit moment de meest geschikte behandelaar bent.

Al met al is de tinnituspatiënt vaak het meest gebaat bij een multidisciplinaire behandeling.

Via de app Mediaplayer kun je de video bekijken, welke je aan de rechterzijde vindt