tinnitus-factsheet.jpg
20 november 2023

Tinnitus factsheet

Op het Tinnitus congres van 6 oktober jl. is de factsheet gepresenteerd en ook tijdens de laatste ALV hebben we er aandacht aan besteed.

De tinnitus factsheet is voor alle NVOF leden gratis te downloaden via deze link.