bijeenkomst.jpg
15 november 2023

Algemene Ledenvergadering

De NVOF houdt twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV worden de belangrijkste beslissingen voor de vereniging en de orofaciaal fysiotherapeut genomen.

Op 14 november jl. heeft de Algemene ledenvergadering NVOF plaatsgevonden. Deze begon om 20:00 uur.

Voorafgaand was er een voorprogramma. Traditioneel een Anton de Wijer lezing; deze keer was het dr. Carla Bastemeijer. Zij nam ons mee in het onderwerp 'Patient Values'. Een zeer interessant onderwerp!

Dit stond er op de agenda.

Agenda:
 

 1. Opening en welkomstwoord
   
 2. Ingekomen stukken, mededelingen en inventariseren rondvraag
   
 3. Verslag ALV d.d. 13 juni 2023 (ter besluitvorming)
   
 4. Jaarplan 2024 (ter besluitvorming)
   
 5. Begroting 2024 (ter besluitvorming)
   
 6. Benoeming nieuwe kascommissie (ter besluitvorming)
   
 7. Rondvraag
   
 8. Sluiting