groepsfoto-nvof-bestuur-2.jpg
08 december 2022

Bestuur

Het bestuur van de NVOF telt vijf leden (vlnr.: Renske van Hooijdonk, Melanie Dilling, Marieke Bloo-van der Meer, Wendy de Haan en Sanjin Azabagic). Deze vijf leden zijn gekozen door de leden tijdens de ALV en zetten zich in voor de NVOF en haar leden.

Verdeling portefeuilles

Naast een bestuursfunctie heeft elk lid een portefeuille voor een specifiek aandachtsgebied binnen de NVOF. Onderdeel van de portefeuilles zijn kaderleden, NVOF-leden die op verzoek van het bestuur participeren in een projectgroep.

Jaarlijks algemene ledenvergadering

Het bestuur komt ongeveer zeven keer per jaar bijeen. In het najaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur het beleid voor het komende jaar aan haar leden presenteert.

Bestuursleden