computer-.jpg
16 juni 2021

Jouw stemt telt

Door jouw lidmaatschap kan jij mede vorm en inhoud geven aan de toekomst van ons vakgebied en beroep. De NVOF staat voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en sociaal-economische positie van de orofaciaal fysiotherapeut.

Invloed op de toekomst van de orofaciaal fysiotherapeut

Uiteraard kan niet iedereen even actief zijn voor de vereniging. Het ontbreekt leden soms aan tijd en mogelijkheden om zeer betrokken te zijn. Toch is ons gezamenlijke werk van groot belang voor datgene wat we als orofaciaal fysiotherapeut zo liefhebben: ons vak in de praktijk.

Elk lid kan belangrijke beleidsbeslissingen met zijn/haar stem direct beïnvloeden. Of het nu gaat om de opleidingseisen voor orofaciaal fysiotherapeuten, de verdere wetenschappelijke ontwikkeling, de promotie van het vak en de kwaliteitssystemen, jij kunt direct meebeslissen. Via jouw stem in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierbij is uiteraard ook ruimte voor discussie en het inbrengen van ideeën. Dit is de essentie van de beroepsvereniging: samen beslissingen nemen over onze toekomst als zorgverlener.  

Maak dus gebruik van jouw invloed, voedt het bestuur met jouw know-how en stuur het beleid van de vereniging. Vanzelfsprekend kun je ook buiten de ALV contact opnemen met het bestuur. Bovendien is de vereniging altijd op zoek naar leden die zich willen inzetten als project- of commissielid. 

Kortom: we hebben je nodig als lid, want jij beslist.