Zoekresultaten

18 januari 2022

Ereleden

Door een bijzondere verdienste voor de NVOF kunnen personen worden benoemd tot erelid van de vereniging. Er zijn drie mensen benoemd tot erelid.

Lees verder

03 november 2021

Sanjin Azabagic

Sanjin Azabagic, penningmeester, stelt zich voor. Sinds 2007 ben ik trouw aan de NVOF en sindsdien altijd actief geweest binnen de vereniging.

Lees verder

18 juni 2021

Vergaderstukken ALV 10 november 2020

Je kunt de vergaderstukken nog inzien.

Lees verder

18 juni 2021

Vergaderstukken ALV 18 mei 2021

Je kunt de vergaderstukken nog inzien:

Lees verder

17 juni 2021

FysioPraxis Specialistenkatern

Regelmatig publiceert de NVOF in het specialistenkatern van het vakblad FysioPraxis. Leden krijgen de FysioPraxis iedere maand op de mat en kunnen het blad ook digitaal lezen.

Lees verder

17 juni 2021

Beeldbank Orofaciale Fysiotherapie

NVOF-leden kunnen de afbeeldingen gebruiken voor hun communicatie op de website, folders e.d.

Lees verder

17 juni 2021

Disclaimer

De NVOF besteedt constante aandacht aan de informatie die wij op de websites en in onze nieuwsbrieven plaatsen.

Lees verder

16 juni 2021

Gratis NPi service voor leden

Voor de verspreiding van de benodigde vakinhoudelijke informatie heeft het KNGF samen met de beroepsinhoudelijke verenigingen de NPi-Service voor haar leden mogelijk gemaakt. Wekelijks brengt het NPI o.a. een muskuloskeletale nieuwsbrief uit en verzorgt webcasts.

Lees verder

16 juni 2021

Welkom bij de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie (NVOF)

Heb je als fysiotherapeut interesse in het onderzoeken en behandelen van cliënten met gezondheidsproblemen bij functiestoornissen en functionele beperkingen in het hoofd- en halsgebied en in het kauwstelsel. Dan zit je goed bij de NVOF, dé erkende vereniging voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn of zich verder willen ontwikkelen in en interesse hebben voor het domein van de orofasciale fysiotherapie. Wil je geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen, zoals richtlijnen, zorgstandaarden, recent gepubliceerde artikelen, etc., dan komen we graag met je in contact. Dat kan door lid te worden van de NVOF. Dit levert je korting op tijdens symposia en je krijgt met regelmaat inzage in de laatste ontwikkelingen op het vakgebied.

Lees verder

16 juni 2021

Artikelen

Speciaal voor onze leden hebben we een aantal artikelen gevonden die interessant zijn voor je algemeen dagelijks handelen als orofaciaal therapeut.

Lees verder